خدمات ما

عقد قراردادهای کاری

پذیرش تحصیلی

مشاوره تحصیلی

مشاوره ویزای کار

مزایای خدمات ما

مسئولین کاریابی گوهر در اروپا سالهاست که ساکن آلمان هستند

شناخت عملی و علمی از بازار کار، سیاست کار در آلمان، أمور اقتصادی کار

شناخت عملی از تحولات بازار کار و بخصوص قوانین کار در آلمان

شناخت از قوانین اقامت در آلمان و بخصوص پروسه اجازه کار

آشنایی با أمور حقوق و مزایا در آلمان و أمور بیمه

پیام جهت مشاوره ی آنلاین
چت در واتساپ