درباره ما

هنگامیکه در سال        به دعوت بنیاد سعدی در همایشی که به همت رایزنی فرهنگی سفارت ایران در برلین آقای دکتر مال منش شرکت نمودند ، ملاقاتی با مسئولین وزرات کار در تهران برنامه ریزی شد که علت آن حضور ایشان از سال ۲۰۰۳ در اداره کار شهر ماربورگ در آلمان بود.

در این جلسه جناب دکتر مال منش نظرات خویش را در چهارچوب کار و کاریابی که مهم ترین محور این سخنرانی، بازار کار و سیاست و تاثیر آن بر اقتصاد بود.

پس از پایان این جلسه پیشنهادی از طرف مسئولین وزرات کار به آقای دکتر مال منش مبنی بر درخواست جهت تاسیس دفتر کاریابی ارائه گردید که نقطه آغاز شکل گیری دفتر مشاوره و کاریابی بین المللی گوهر شد.

هدف اساسی ما این است که از یک روند موجود بینهایت فاجعه انگیز مهاجرت کاری توسط آن گروه از انسانهایی که هیچگونه شرایطی برای این کار نداردن جلوگیری شود. متاسفانه بازار کاریابی بین المللی پر از افرادیست که خود را وکیل کاریابی مینامند بدون اینکه یک میلیمتر آگاهی به زندگی در غربت، بازارکار در خارج و …. داشته باشند.

در این راستا سالهاست که شاهد ورود ایرانیانی به آلمان هستم که بدون هیچ گونه آمادگی، حتی بدون آگاهی به زبان (حتی انگلیسی) تنها با ارائه مدارک بدون محتوا تنها با امید به اینکه بازار کار آلمان منتظر ورود آنان است، راهی مهاجرت میشوند.

برخی از آنان تمام دار و ندار خود را فروخته اند. خانواده ها در ایران به این امید هستند که آنان کار پیدا کنند و بقیه را هم راهی کنند.ولی وقتی با واقعیت روبرو میشنود درمیابند که این وکلای بدون مدرک و آگاهی به آنان دنیایی را نشان داده اند که وجود خارجی ندارد. از این روست که کاریابی گوهر بدون در نظر گرفتن فاکتور پول تنها برای کسانی وارد پروسه کاریابی میشود که دارای شرایط لازم هستند.

مزایای همکاری با گوهر

صداقت در نیت صداقت در عمل و آگاهی جامع از پروسه مهاجرت و کار

ارائه خدمات پس از ورود به آلمان

ارائه کلاسهای آموزش زبان و فرهنگی

ارائه پلات فرمهای اطلاعات عمومی برای متقاضیان

ملاک عمل ما انسان است نه پول. زیرا متقاضی راضی بهترین تبلیغ برای ماست

پیام جهت مشاوره ی آنلاین
چت در واتساپ